MinnaLogi sisse / Logi sisse MinnaRegistreeri
MinnaLogi sisse / Logi sisse MinnaRegistreeri
  • EnglishEestiLatviešu valoda
  • Logi sisse

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Aktsiaselts "RUDDRA", registreerimisnumber: 41203014127, juriidiline aadress: Ventspils, Durbes 30, LV-3601 (edaspidi - Ruddra) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust.

Selle kohaselt oleme välja töötanud privaatsuspoliitika, mis reguleerib kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Meie tegevus toimub vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja asjakohastele Euroopa Liidu õigusaktidele. Meie privaatsuseeskirjadega tutvumiseks kulub mõni minut.

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on teave, mille Ruddra hangib temalt üksikisiku või ettevõtte nõusolekul, et täita oma kohustusi kliendi ees või võtta selle isiku või ettevõtte esindajaga edasi ühendust.

Meie klientide isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistel vormidel:

  1. kontaktteabe (sh teie nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatavad suhtlusvahendid) pakkumine meie veebisaidil või muus kohas (nt e-post);
  2. kliendilt meie veebisaidil küsimuse esitamine www.rudra.lvEelkõige jaotises "Kontaktid" kirjutage meile ";
  3. ostude tegemisel, tellimuste esitamisel, kontaktteabe või puuduva teabe esitamisel, et näidata eelistatud ostmisviisi (Ruddravar võib nõuda veebilehtede vabatahtlikku isikliku või isikliku teabe esitamist. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muud uudised)
  4. Hankige muid uudiseid

Kogume ka anonüümset teavet, see tähendab teavet, mis ei ole seotud konkreetse inimesega (sugu, vanus, domineeriv keel, asukoht) ega võimalda otsest ega kaudset tuvastamist.

Lisaks võime koguda ka üldist teavet klientide tegevuse kohta kauplustes ja veebisaidil. Seda teavet kogutakse ja kasutatakse selleks, et pakkuda klientidele teavet selle kohta, millised tooted, teenused ja lõigud teile kõige rohkem huvi pakuvad. Selles privaatsuspoliitikas kasutatakse anonüümse teabena üldteavet.

2. Saadud kliendi isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutades saame Ruddra kliente teavitada eelseisvatest sündmustest, kampaaniatest ja uudistest. Kliendid, kes ei soovi saada meie viimast uudiskirja ega teavet toodete kohta, mis võivad neile huvi pakkuda, võivad sellest igal ajal loobuda, saates sõnumi meie e-posti aadressile [meiliga kaitstud] Kogutud isikuandmeid kasutame ka kaupade tarnimiseks ja kohustuste täitmiseks.

3. Isikuandmete edastamine välismaale

Ruddra kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid organisatsioonile ega muule isikule, kes asub riigis, kus isikuandmete kaitse piisaval tasemel ei ole tagatud.

4. Saadud kliendi isikuandmete muutmine

Kliendi isikuandmete või kontaktteabe muutumisel teavitab klient meid sellest, saates sõnumi meie e-posti aadressile [meiliga kaitstud] Rudra kohustub tagama saadud kliendi isikuandmete täpsuse ja õigsuse.

5. Kliendi isikuandmete kaitse

Ruddra võtab kõik võimalikud turvameetmed (sealhulgas halduslikud, tehnilised ja füüsilised) klientide isikuandmete kaitsmiseks. Ainult volitatud isikutel on juurdepääs andmetöötluse ja muutmise funktsioonidele.

6. Juurdepääs kliendi isikuandmetele

Kliendil on õigus saada põhjendatud kirjaliku taotluse alusel järgmist teavet:

- millist teavet kliendi kohta on saadud, andmete allikat;

- isikuandmete töötlemise eesmärk, isikuandmete saajate andmed;

7. Turvalisus

Kõiki klientide isikuandmeid, mis on saanud teatavaks Ruddras tellimuste või meie teenuste esitamisel, käsitatakse konfidentsiaalsena.

Kliendi huvide kaitsmiseks pakume:

- isikuandmete õiglane ja seaduslik töötlemine;

- isikuandmete töötlemine ainult sellel eesmärgil ja vajalikul määral;

- isikuandmete täpne töötlemine ja isikuandmete õigeaegne ajakohastamine, parandamine või kustutamine, kui isikuandmed on puudulikud või ebatäpsed.

Kliendil on õigus põhjendatult nõuda, et tema isikuandmeid täiendataks, parandataks ning et isikuandmed lõpetataks või kustutataks, kui need on aegunud, puudulikud, ebaseaduslikud, ebaseaduslikult töödeldud või ei täida enam seda eesmärki, milleks andmed algselt olid mõeldud.

8. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Eeldame, et olete enne tellimuste esitamist ja meie veebisaitidel suhtlemist lugenud meie privaatsuspoliitika põhimõtteid ja tingimusi ning nõustunud nendega. Jätame endale õiguse muuta privaatsuspoliitika põhitingimusi, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi meie privaatsuspoliitika või andmetöötlusega seotud küsimuste või murede korral või juhul, kui klient soovib loobuda kommertsteadaannete saamisest või kustutada oma andmed meie andmebaasist, võtke meiega ühendust e-posti teel [meiliga kaitstud]

See poliitika kehtib alates 2018. septembrist 25. maikuus.

Lisa soovinimekirja:
Soovinimekiri
Lisatud ostukorvi:
Ostukorv